Iizuna-yama Kaizan-sai,Mt. Iizuna Opening Ceremony

The ritual ceremony is held to open Mt.Iizuna for the climbing season.

ช่วงที่จัดงาน 5/6/2017
สถานที่จัดงาน Iizuna Shrine
ที่อยู่ Approx. 20 km from Nagano IC.
ค่าธรรมเนียม
ที่จอดรถ
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
เว็บไซต์
หมายเหตุ