วัดเซ็นโคจิ

วัดเซ็นโคจิเป็นวัดที่มีการเล่าขานกันว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อราว 1,400 ปีก่อน
วิหารหลักในปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในยุคเอโดะตอนกลาง (ปีค.ศ.1707) วิหารนี้เป็นวิหารอันโอ่โถงที่ทำมาจากไม้ พื้นที่ด้านหน้ามีความยาวประมาณ 24 เมตร มีความลึกประมาณ 54 เมตร
วัดเซ็นโคจิมีโครงสร้างอาคารที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเรียกว่า "ฉุโมคุจึคุริ (อาคารที่มีรูปทรงแนวนอนเหมือนไม้ตีระฆัง)" และมีการสืบทอดธรรมเนียมการทำพิธี "โอโคโมริ" มาจนถึงปัจจุบัน โดยในพิธีดังกล่าว ผู้คนที่มาสักการะจำนวนมากจะทำการค้างแรมในวัดตลอดทั้งคืนเพื่อสวดมนต์ร่วมกัน
ทั้งนี้ วัดเซ็นโคจิยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมบัติแห่งชาติในปีค.ศ.1953 และเป็นวัดที่มีชื่อเสียงซึ่งคอยให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้คนโดยไม่แบ่งแยกนิกาย จนผู้คนจากทั่วประเทศเดินทางมานมัสการอยู่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคเฮอัน

ที่อยู่ 491-อิ โมโตโยชิ-โจ, โออาซะนากาโนะ, นากาโนะ-ชิ
zip code: 380-0851
ติดต่อสอบถาม สำนักงานบริหารวัดเซ็นโคจิ
+81-26-234-3591
เว็บไซต์ http://www.zenkoji.jp/ MAPCODE * 54 277 147*25
การเดินทาง (Access) ห่างจากทางแยกต่างระดับนากาโนะประมาณ 10 กิโลเมตร, หากเดินเท้ามาจากสถานีรถไฟ JR นากาโนะ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที, หากขึ้นรถบัส ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
ที่จอดรถ ลานจอดรถที่ 1 วัดเซ็นโคจิ (ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือภายในวัด) : สำหรับรถยนต์ทั่วไป / เข้าจอดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ลานจอดรถที่ 2 วัดเซ็นโคจิ (ด้านทิศตะวันตกภายในวัด) : สำหรับผู้เกี่ยวข้องกับทางชุคุโบ (ที่พักสำหรับผู้มาสักการะ) (* จอดได้เฉพาะผู้ที่มาใช้บริการชุคุโบเท่านั้น)
ลานจอดรถที่ 3 วัดเซ็นโคจิ (ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือภายในวัด) : สำหรับรถยนต์ทั่วไป / เข้าจอดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ลานจอดรถที่ 4 วัดเซ็นโคจิ (ด้านทิศตะวันตกภายในวัด) : สำหรับรถยนต์ทั่วไป – รถบัส – รถจักรยานยนต์ / เข้าจอดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ลานจอดรถที่ 5 วัดเซ็นโคจิ (ด้านทิศตะวันตกภายในวัด) : สำหรับรถยนต์ทั่วไป / เข้าจอดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ค่าจอดรถสำหรับรถยนต์ 500 เยน จอดได้ 2 ชั่วโมง (หากเลยเวลา คิดเพิ่ม 200 เยนทุก 1 ชั่วโมง), สำหรับรถบัส – ไมโครบัส 2,500 เยน จอดได้ 2 ชั่วโมง (หากเลยเวลา คิดเพิ่ม 500 เยนทุก 30 นาที), สำหรับรถจักรยานยนต์ 300 เยน
เวลาที่เปิดให้บริการ พระอาทิตย์ขึ้น - พระอาทิตย์ตก (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายในช่วงเวลา 4.30 น. - 16.30 น. ตามฤดูกาล) วันหยุดประจำ
ค่าธรรมเนียม เข้านมัสการฟรี, ตั๋วเข้าสักการะภายในวิหารต่างๆ (สักการะอุโบสถ, เดินในทางเดินรับศีล, เข้าชมคลังพระสูตร, อาคารเก็บเอกสารประวัติศาสตร์วัดเซ็นโคจิ) ราคา 500 เยน
หมายเหตุ ระยะเวลาที่ต้องใช้ : ประมาณ 1-2 ชั่วโมง

* "マップコード" และ "MAPCODE" คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท เด็นโซ่ จำกัด