ซานาดะโคนเนซึเกโมจิ

“โคนเนซึเกโมจิ” เป็นโอยากิที่ทำจากข้าวเป็นอาหารพื้นเมืองของนากาโนะ ว่ากันว่า
ซานาดะ โนบุยุคิกับยุกิมุระได้ใช้เป็นสเบียงระหว่างเคลื่อนทัพข้ามเทือกเขาชินชู ในยุกเซ็งโกะกุ

บริษัท โฮยากิยะ โซฮองเกะ สาขามัสชึชิโระ
ค่าธรรมเนียม ชิ้นละ 200 เยน (รวมภาษี)
เว็บไซต์ http://www.oyakiya.co.jp/m-top.htlm