ยุคอเกะอัง

ใช้แอปปริคอทของชินชูตากแดดที่กวนด้วยเทคนิคเฉพาะ จึงยังคงรสชาติดั่งเดิมของแอปปริคอทไว้ได้

บริษัท ริคิวโดะ
ค่าธรรมเนียม 160 กรัม 594 เยน (รวมภาษี)
เว็บไซต์ http://www.rikyudo.com