ยาไซโนะคาเนะมัสซึ

เป็นพืชผักแบบดั่งเดิมของชิชู พืชผักที่ปลูกโดยวิธีเกษตรอินทรีย์ เน้นการใช้พืชผักในท้องถิ่นเป็นหลัก มุ่งหวังถ่ายทอดความสำคัญของพืชผักเหล่านี้ โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในห้องครัวที่เราต่อขึ้นเอง ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากเกษตรกร

สินค้าที่จัดจำหน่าย ผักผลไม้,สินค้าแปรรูป(ผักอบแห้ง,โอยากิไส้ผักต่างๆ,ข้าวซ้อมมือ,ถั่วโทดกัง)
ที่อยู่ 〒381-1231
583 มัสชึชิโระ มัสชึชิโระมาจิ อำเภอนากาโนะ
ติดต่อสอบถาม +81-26-278-1501
เวลาที่เปิดให้บริการ 9:00~18:00 วันหยุดประจำ เสาร์,อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
การเดินทาง (Access) 30นาทีโดยรถบาส จากสถานีรถไฟJRนากาโนะ(ลงป้ายคิมาจิ),5 นาทีจากนากาโนะICโดยรถยนต์ ที่จอดรถ
รับบัตรเครดิต × พื้นที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง
เว็บไซต์ http://www.s-kanematsu.jp/
หมายเหตุ รับสั่งทางไปรษณีย์ด้วย กรณีที่จะมาที่ร้านกรุณาโทรเข้ามาก่อน

* "マップコード" และ "MAPCODE" คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท เด็นโซ่ จำกัด