ฟุจิแอปเปิ้ลพาย

นำแอปเปิ้ล “ซันฟุจิ”ของชินชูเหนือที่เชื่อมอย่างบรรจงมาห่อด้วยแป้งพาย แล้วนำมาอบจนกรอบ

บริษัท ฟุตาบะโดะ
ค่าธรรมเนียม 1,060 เยน (ภาษีต่างหาก) บรรจุ 8 ใบ
เว็บไซต์ http://www.futabado.com