แอปเปิ้ลบามคูเฮน

แอปเปิ้ลบามคูเฮนของขัญจากชินชู ขนมบามคูเฮนที่ใช้แอปเปิ้ลพันธุ์ฟุจิของชินชูแช่ลงไปในน้ำเชื่อมทั้งลูก
แอปเปิ้ล “ซันฟุจิ”ของชินชูที่เชื่อมอย่างบรรจงมาคั้นด้วยแป้งทั้ง4ชั้น เมื่ออบเสร็จแล้วเคลือบด้วยไวท์ ช็อกโกแลต

บริษัท ฟุตาบะโดะ
ค่าธรรมเนียม 1,120 เยน (ภาษีต่างหาก) บรรจุ 6 ใบ
เว็บไซต์ http://www.futabado.com