คุริโทรายากิ

“คุริอังนี”เกาลัดกวนที่ใช้เกาลัดกวนด้วยน้ำตาลแล้วจึงเติมเนื้อเกาลัดลงไป และนำมาประกบด้วยเปลือกที่อบเข้าคู่กันได้เป็นอย่างดี

บริษัท ซากุระคันเซอิโดะ
ค่าธรรมเนียม ชิ้นละ 166 เยน
เว็บไซต์ http://www.kanseido.co.jp/