เซ็นโคจิราคุกัง

ขนมที่ทำจากถั่วลันเตาแดงอย่างดีมีรสชาติหอม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรจากวัดเซ็นโคจิอันดับที่ 1

บริษัท ซากุระคันเซอิโดะ
ค่าธรรมเนียม เบอร์ 1 ถุงละ 540 เยน (บรรจุ 18 ชิ้น)
เว็บไซต์ http://www.kanseido.co.jp/