โทะเกโนะคามาเมชิ

เปลี่ยนรูปแบบของ”ความใส่ใจ”มาเป็น “การต้อนรับ” ส่งมอบความทรงจำในการมาเยือนด้วยรสชาติที่ด้วย “อาจิ”รสชาติแสนอร่อย ที่เราบรรจงสร้างสรรค์ด้วยมือขึ้นทีละชิ้นทีละชิ้นจากใจ เพื่อมอบท่านได้ลิ้มรสดั่งเดิมที่ไม่เปลี่ยนแปลง

บริษัท โอกิโนยะ สาขานากาโนะ
ค่าธรรมเนียม ลูกละ 1,000 เยน (รวมภาษี)
เว็บไซต์ http://www.oginoya.co.jp