คาวานากะจิมะกัดเซ็น

“คาวานากะจิมะกัดเซ็น” ที่มีการใส่เกาลัดลงไปในถั่วขาวและถั่วแดงกวน เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นเอง ท่านสามารถชมและลิ้มรสขนมที่ทำเสร็จๆใหม่ๆได้ตรงหน้าของท่านได้เลย และยังยินดีตอนรับผู้ที่จะมาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ซึ่งทั้งเด็กและคนชราต่างก็ให้ความชื่นชอบมาก

บริษัท โอกิโนยะ สาขานากาโนะ
ค่าธรรมเนียม กล่องละ 648 เยน (รวมภาษี) มี 6 ห่อ, กล่องละ 1,080 เยน (รวมภาษี) มี 10 ห่อ
เว็บไซต์ http://www.oginoya.co.jp