ขนมของชินชู มัสชึชิโระเซ็มเบ้

เซมเบะกรอบและค่อนข้างแข็งที่ได้รับความรักความเมตตาอยู่คู่กับ มัสชึชิโระโจกามาจิ มานานกว่า 100ปี
มีส่วนผสมของน้ำตาลทรายดำ มีรสสาหร่าย ชิโซะ งา ขิง ย่างจนกรุบกรอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดรับความนิยม

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดซึตายะ สาขาใหญ่
ค่าธรรมเนียม ถุงละ 600 เยน (รวมภาษี) มี 8 ห่อ รวม 24 ชิ้น, กล่องละ 864 เยน (รวมภาษี) มี 12 ห่อ รวม 36 ชิ้น
เว็บไซต์ http://www.tsutayahonten.co.jp