เหล้าเซชู คาวานากะเกมบุ

เหล้าพื้นบ้านจะสามารถซื้อหาได้จากร้านค้าปลีกหรือซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป แต่มีเหล้าบางยี่ห้อหรือบางโรงหมักจะกำหนดร้านที่วางขายไว้ ร้านของเรามี “เกมบุ” ที่ไม่ได้วางขายตามร้านขายของที่ละลึกที่ใดวางขายนอกจากร้านเราร้านเดียว และเหล้า “โทโยกะ” ก็เช่นกัน และในบางฤดูอาจมีเหล้าจุงไมยคิงโจวมุโรกะนามาเกนชู(เหล้าหมักจากข้าวอย่างดีที่ไม่ผ่านการกรอง) ที่มีจำนวนน้อยวางขายอยู่ด้วย

บริษัท ทาเกยะ สาขาใหญ่
ค่าธรรมเนียม เกมบุ (จุงไมยคิงโจวมุโรกะนามาเกนชู) ขวดละ 1,750 เยน
เว็บไซต์ http://www.ytakiya.jimdo.com