รวม3รสในชุดเดียวกัน

เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง มีโซบะตากแห้ง 3 ชนิดรวมกัน ในเซ็ตจะมีน้ำซอสของโซบะ และพริกปน7รส คุยอิจิโซบะจะใช้แป้งโซบะในประเทศในอัตรา9ต่อ1ส่วน ,คิสซุยอิจิบังใช้แป้งในอัตรา8ต่อ2

บริษัท อิมามูระโซบะ สาขาใหญ่
ค่าธรรมเนียม ชุดละ 3,700 เยน (สำหรับ 8 ท่าน)
เว็บไซต์ http://www.kuichi.co.jp