ตระแกรงใส่โซบะ

ต้นไผ่พันธุ์เนมาการิของวัดโทกะกุจิ เป็นตะแกรงที่ทนทานใช้ได้นาน ได้รับคำชมจากลูกค้าว่ากรองได้สะเด็ดน้ำ ใช้ได้ทนทานหลายปี

บริษัท ฮารายามะ ทาเกไซอิคุเท็น
ค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 3,000 เยนขึ้นไป
เว็บไซต์