ชินชูชางคิโอเคะชิโคมิมารุไดโชยุ(โชยุที่ทำจากถัวเหลืองเม็ดใหญ่ที่ผลิตในชินชูหมักในถังไม้)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักมาตั้งแต่ฤดูหนาวของปีเมจิที่3 ด้วยกรรมวิธีนานาซาคุซึคิโอเกะ โมโรมิ(เต้าเจี้ยว)ที่หมักด้วยสวิธีธรรมชาติที่ใช้วัตถุดิบจากถั่วเหลืองกับแป้งสาลีที่ผลิตในชินชู และใช้เกลือธรรมชาติ

บริษัท マルヰ醤油株式会社
ค่าธรรมเนียม ขวดละ 455 เยน (ภาษีต่างหาก)
เว็บไซต์ http://www.maruisyoyu.com