นามาโนะนามา 750 ก.

มิโซะที่หมักจากยีสต์ธรรมชาติ ประเภทชินชูอะกะที่ปราศจากสารสังเคราะห์ต่างๆ ใช้ข้าวที่ปลูกท่ามกลางธรรมชาติ มีความปลอกภัยและวางใจได้รับการรับรองจากJASว่าปลูกโดยวิธีเกษตรอินทรีย์ ใช้วัตถุดิบที่ทราบแหล่งผลิตชัดเจน 100% เนื่องไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ความหอมหวานของยีสต์และเอนไซม์จึงยังคงอยู่

บริษัท (株)マルモ青木味噌醤油醸造場
ค่าธรรมเนียม ห่อละ 750 กรัม ราคา 1,000 เยน (ภาษีต่างหาก)
เว็บไซต์ http://www.aokimiso.co.jp