ขนมบามคูเฮนรสชาที่ใช้แอปเปิ้ลทั้งลูก

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการกล่าวขานจากสื่อต่างๆ เป็นขนมบามคูเฮนที่ใช้แอปเปิ้ลพันธุ์ฟุจิของชินชูแช่ลงไปในน้ำเชื่อมทั้งลูก มีการน้ำใบชาจากซิซูโอกะนวดผสมลงไปในเนื้อแป้ง เมื่อกัดลงไปแล้วจะรู้สึกได้ถึงความลงตัวของความหอมจากใบชาและความกรอบของแอปเปิ้ล นิยมรับประทานในงานมงคลต่างๆ และงานสมรส

บริษัท 株式会社タカチホ
ค่าธรรมเนียม 1,715 เยน (ภาษีต่างหาก)
เว็บไซต์ http://www.syunsui.com/shop/2016/04/post-27.php