น้ำผึ้งจากดอกอาเคเชีย

น้ำผึ้งหอมอร่อย ที่เก็บได้จากผึ้งกินน้ำหวานจากดอกอาเคเชียบริเวณด้านตะวันออกและด้านเหนือของจังหวัดนากาโนะ

บริษัท 依田養蜂園
ค่าธรรมเนียม 300 กรัม(บรรจุขวด)1,050 เยน、600 กรัม(บรรจุขวด)1,890 เยน
เว็บไซต์ http://yodayohouen83hachimitu.jimdo.com