แอปเปิ้ล

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเก็บแอปเปิ้ลได้ทั้ง 8 พันธุ์ (กรุณาสอบถามพันธุ์ที่เก็บได้ล่วงหน้า)

บริษัท มาจิโนะยะเอ็น
ค่าธรรมเนียม เก็บแอปเปิ้ลทานได้ไม่อั้น ท่านละ 400 เยน,นำกลับบ้านกิโลกรัมละ 400 เยนขึ้นไป
เว็บไซต์ http://matinoya.com