น้ำแอปเปิ้ล100%

น้ำแอปเปิ้ลเข้มข้น ที่ใช้น้ำแอปเปิ้ลพันธุ์ฟุจิจากสวนของเรา 100% ท่านสามารถลิ้มรสชาติอันแท้จริงของฟุจิได้อย่างเอร็ดอร่อย

บริษัท มาจิโนะยะเอ็น
ค่าธรรมเนียม กล่องละ 3 ขวด ราคา 2,000 เยน, กล่องละ 6 ขวด ราคา 3,500 เยน
เว็บไซต์ http://matinoya.com