เดินเที่ยวโทกาคุชิ จุดรวมแห่งพลัง (Power Spot) ในเทพนิยายและความเชื่อ

ภูเขาโทกาคุชิเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งตำนานเทพเจ้า ในสมัยก่อนมีคำกล่าวว่า มะ โนะ อิวาโตะ” ได้บินลงมาแล้วกลายร่างมาเป็นภูเขาอย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน ในบริเวณไหล่เขาดังกล่าวมีศาลเจ้าโทกาคุชิ ซึ่งประกอบด้วยศาลเจ้า 5 แห่งได้แก่ ศาลเจ้าส่วนใน (โอะคุชะ), ศาลเจ้าส่วนกลาง (ชูชะ), โฮโคชะ, คุซุริวชะและฮิโนะมิโคชะ ที่นี่ ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังคงถูกสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันในฐานะที่เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมบนเส้นทางแสวงบุญในสมัยเฮอัน และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่ากับภูเขาโคย่าซันและภูเขาฮิเอซันในสมัยคามาคุระ

 

 

ศาลเจ้าโฮโคชะ

จุดเริ่มต้นของการเดินเที่ยวชมศาลเจ้าทั้ง 5 แห่งนั้น เริ่มจากศาลเจ้าโฮโคชะ จากลานจอดรถที่อยู่ท่ามกลางป่าสนที่มีอายุเก่าแก่ ปีนบันไดหินขึ้นไป 270 ขั้น ก็จะถึงศาลเจ้าที่ดูมีมนต์ขลังน่าเกรงขามที่ยังคงมีอยู่จริงในปัจจุบันและเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในศาลเจ้าโทกาคุชิ กล่าวกันว่าเทพเจ้าในศาลเจ้าแห่งนี้จะช่วยพัฒนาการศึกษาเล่าเรียนและทักษะด้านศิลปะการทอผ้า และปกป้องคุ้มครองการคลอดบุตรให้ปลอดภัยทั้งแม่และเด็ก

 

ศาลเจ้าฮิโนะมิโคชะ

เมื่อเดินไปตามเส้นทางเก่าแก่ของโทกาคุชิที่เรียกว่าคันมิชิประมาณ 15 นาที ก็จะถึงศาลเจ้าฮิโนะมิโคชะ

 

เชื่อกันว่ามี อะเมะ โนะ อุซุเมะ โนะ มิโกโตะ ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่เคยเต้นรำสักการะบูชาที่หน้าประตูหินและเป็นเทพเจ้าที่ได้รับความศรัทธาในเรื่องช่วยเพิ่มทักษะด้านศิลปะการแสดง ช่วยให้สมหวังในความรักและป้องกันอัคคีภัยประทับอยู่

 

ศาลเจ้าส่วนกลาง (ชูชะ)

 

ต้นสนสามต้น

เดินจากศาลเจ้าฮิโนะมิโคชะประมาณ 15 นาทีก็จะถึงศาลเจ้าส่วนกลาง มีต้นสนสามต้นที่มีอายุกว่า 800 ปีคอยให้การต้อนรับผู้ที่มาเยือน ภายในบริเวณศาลเจ้าจะมีสำนักงานของศาลเจ้าโทกาคุชิอยู่ นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ “เซริวเด็น”​ ซึ่งจัดแสดงเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาของโทกาคุชิอยู่ด้วย บริเวณรอบๆ ศาลเจ้าโฮโคชะและศาลเจ้าส่วนกลางจะมีบ้านพักของนักบวชปลูกเรียงรายกันอยู่ และได้ถูกกำหนดให้เป็น “เขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

 

แนวต้นสนริมทางเดินระหว่างประตูซุยชินมงและศาลเจ้าส่วนใน

จากศาลเจ้าส่วนกลาง เดินผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น ซากเนียวนินโด (สถานที่สวดมนต์สำหรับผู้หญิง) ก้อนหินบิคุนิ (สมัยก่อนเชื่อกันว่ามีนักบวชหญิงได้ฝ่าฝืนกฎเดินเข้าไปในเขตที่ห้ามผู้หญิงเข้าจึงทำให้ร่างกายแข็งกลายเป็นหิน) ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีก็จะถึงทางเดินเข้าสู่ศาลเจ้าส่วนในซึ่งมีซุ้มประตูโทริอิขนาดใหญ่ตั้งอยู่ เมื่อลอดผ่านซุ้มประตูโทริอิขนาดใหญ่แล้วเดินต่อไปประมาณ 1 กม. ก็จะถึงประตูซุยชินมงที่ทาด้วยสีแดงและหลังคามุงด้วยหญ้า ในอดีตประตูแห่งนี้เคยเป็นที่สถิตของรูปสลักเทพทวารบาลนิโอซึ่งเป็นเทพแห่งการคุ้มครอง

 

ศาลเจ้าส่วนใน (โอะคุชะ) และศาลเจ้าคุซุริวชะ

จากประตูซุยชินมงเข้าไปจะมีแนวต้นสนเก่าแก่กว่า 400 ปีตั้งเรียงราย เมื่อเดินทะลุผ่านแนวต้นสนและขึ้นเนินไปจะมองเห็นศาลเจ้าส่วนในและศาลเจ้าคุซุริวชะ จากประตูซุยชินมงจนถึงที่นี่ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ศาลเจ้าส่วนในถือเป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าโทกาคุชิ กล่าวกันว่ามีต้นกำเนิดมาจากวัดโทกาคุชิที่ถูกเปิดให้เป็นที่ฝึกปฏิบัติของนักบวชที่บำเพ็ญตบะเมื่อปี 849 ทางฝั่งซ้ายมือของศาลเจ้าส่วนในจะเป็นศาลเจ้าคุซุริวชะ เชื่อกันว่าเทพเจ้าที่สถิตอยู่ที่แห่งนี้ก็คือเทพเจ้ามังกร (คุซุริวโนะโอคามิ) ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ได้รับความศรัทธาในเรื่องการช่วยรักษาฟันผุและช่วยให้สมหวังในความรัก

 

โทกาคุชิมีที่ให้ฝึกประสบการณ์มากมาย ! ทั้งนวดแป้งโซบะ นินจาและเครื่องจักสาน....

เมื่อพูดถึงโทกาคุชิ จะต้องนึกถึง “โทกาคุชิโซบะ” ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ ประวัติศาสตร์ของโซบะดังกล่าวย้อนกลับไปในสมัยเฮอัน ลักษณะพิเศษจะอยู่ที่วิธีการจับเส้นโซบะให้เป็นก้อนเล็กๆ 5 ก้อนที่เรียกว่า “บชชิโมริ” ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนที่ “พิพิธภัณฑ์โทกาคุชิโซบะทงกุรุริน” จะสามารถฝึกนวดแป้งโซบะได้

 

สนุกสนานกับการฝึกประสบการณ์นินจากันเถอะ !

พิพิธภัณฑ์โทกาคุชิมินโซขุ・พิพิธภัณฑ์โทกาคุเรนินโป・บ้านนินจาแสนกล

พิพิธภัณฑ์โทกาคุเรนินโป ซึ่งเป็นที่บอกเล่าถึงศิลปะนินจาในแบบของโทกาคุเร ได้มีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะของนินจาเป็นจำนวนมาก เช่น อาวุธของนินจากกว่า 500 ชนิดและแผ่นภาพให้ลองฝึกวิทยายุทธกว่า 200 แห่ง นอกจากนี้ ยังสามารถสัมผัสประสบการณ์ในบ้านนินจาที่วางกับดักไว้มากมายและลองฝึกเขวี้ยงดาวกระจายได้ด้วย สามารถสนุกสนานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
 

หมู่บ้านนินจาเด็ก (จิบิคโค นินจา มูระ)

หมู่บ้านนินจาเด็กเป็นสวนสนุกที่นำนินจามาเป็นหัวข้อหลัก นอกจากจะสามารถสัมผัสประสบการณ์ที่เขาวงกตแสนกล บ้านนินจาและการขว้างดาวกระจายแล้ว ยังมีการเล่นภาคสนามที่สามารถสวมชุดนินจาและฝึกศิลปะการต่อสู้แบบนินจาได้อีกด้วย

 

เครื่องจักสานจากไม้ไผ่โทกาคุชิ

เครื่องจักสานจากไม้ไผ่เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดต่อกันมายาวนานในโทกาคุชิ ทำขึ้นโดยใช้ไม้ไผ่ “เนะมาการิทาเกะ” ซึ่งเป็นวัสดุที่เก็บได้ที่โทกาคุชิ สามารถฝึกทำเครื่องจักสานไม้ไผ่ได้ที่ร้านขายเครื่องจักสานฮารายามะ !

 

ที่โทกาคุชิมีกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย !

ที่ตั้งแค้มป์โทกาคุชิ

ออโต้แค้มป์ (ที่โล่งกว้าง) ที่แผ่ขยายในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ของเทือกเขาโทกาคุชิ เป็นสถานที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งที่กว้างขวาง สามารถจอดรถได้ถึง 350 คัน มีกิจกรรมกลางแจ้งให้สนุกสนานมากมายเช่น เดย์แคมป์ (ตั้งแค้มป์ปิ้ง BBQ แบบไปเช้าเย็นกลับ) ลองขี่ม้า ใกล้ชิดกับสัตว์ชนิดต่างๆ ที่ลานกว้าง เล่นน้ำในแม่น้ำและตกปลา เป็นต้น

 

สวนพฤกษศาสตร์โทกาคุชิ

    

 

บึงคากามิ

ที่สวนพฤกษศาสตร์โทกาคุชิ สามารถชมนกป่า พืชพันธุ์ไม้ป่าและดอกไม้ที่เบ่งบานในโทกาคุชิ รวมทั้งดอกมิซุบะโช (Lysichiton camtschatcensis ) ได้ด้วย มีทางเดินเล็กๆ สำหรับเดินเล่นถูกจัดเตรียมไว้ ในช่วงต้นฤดูร้อนสามารถชมหิ่งห้อยบินไปมาได้ด้วย ห่างออกจากสวนพฤกษศาสตร์ออกไปเล็กน้อยจะมีบึงคากามิที่สะท้อนภาพภูเขาโทกาคุชิลงในบึงราวกับกระจก ถือเป็นสถานที่ถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมด้วย

 

ลานสกีโทกาคุชิ

ลานสกีโทกาคุชิมีผงหิมะคุณภาพดีจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง สามารถมองเห็นเทือกเขาโทกาคุชิและเทือกเขาแอลป์ตอนเหนือได้ มีทั้งคอร์สแบบฟรีสไตล์และคอร์สที่มีเนินเตี้ยๆ (Mogul Course) ให้ลองท้าทาย สามารถสนุกสนานได้ทั้งผู้ที่เริ่มหัดเล่นและนักเล่นสกีมืออาชีพ