โถน้ำตาลและโถใส่ของรูปนกฮูก

"หัตถกรรมพื้นบ้าน" ใช้ไม้จากต้นเบิร์ช ( Birch )ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนากาโนะมาตัดเป็นก้อนท่อนๆแล้วจึงแกะและทาสี

บริษัท ทาเกอิโคกิเต็น
ค่าธรรมเนียม 6,804 เยน (รวมภาษี) 6,912 เยน (รวมภาษี)
เว็บไซต์