ตุ๊กตาตั้งโชว์รูปนอกฮูกคู่

มีการงานแกะสลักไม้รูปนกฮูดน่ารักๆ ซึ่งเป็น“ฟาร์เมอร์อาร์ท”เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์แสดงถึงการอยู่รวมกันได้ในป่าอันแสนอุดมสมบูรณ์ของชินชูขึ้นมา

บริษัท ทาเกอิโคกิเต็น
ค่าธรรมเนียม 12,960 เยน (รวมภาษี)
เว็บไซต์